15 september 2019 zondag

15 september 2019 zondag2019-08-22T10:24:19+01:00

15 september 2019 zondag Première Anastasia Afas Circustheater Scheveningen rode Loper. Open Monumentendag

MÔI-TÔI Scheveningen Souvenirs
TrashUre Hunt strand Scheveningen Summer Challenge

TrashUre Hunt

The Hague Beach Stadium Sports Centre Scheveningen
15 september international day of democracy un
Check before you go schev.nl Scheveningen

VOORBEREIDING OP PRINSJESDAG

WAARSCHIJNLIJK

GENERALE REPETITIE RIJTOUR

Generale repetitie op zondagmorgen voor de rijtoer op Prinsjesdag

Foto NRC Handelsblad / Evelyn Jacq

VRIJ TOEGANKELIJK

Generale repetitie In Den Haag wordt de generale repetitie gehouden voor de rijtoer op Prinsjesdag. De route loopt van de Koninklijke Stallen aan de Hogewal, Scheveningseveer, Amaliastraat en Paleisstraat naar het voorplein van paleis Noordeinde.   Alleen de koetsen rijden het voorplein op, de paarden  blijven wachten in de Paleisstraat / Noordeinde. Daarna wordt de stoet weer geformeerd en gaat dit jaar via Noordeinde, Heulstraat, Kneuterdijk over het Lange Voorhout, Korte Voorhout, Toernooiveld en de Korte Vijverberg naar het binnenhof en terug. Net als dinsdag. “De oefening is in de eerste plaats voor het staldepartement bedoeld, om de puntjes op de i te zetten, maar de laatste jaren wordt het door het publiek ook steeds meer gezien als evenement op zichzelf.

Vanaf 10.00 uur tot +/- 12.00 uur

VOORBEREIDING OP PRINSJESDAG

WAARSCHIJNLIJK

LANGE VOORHOUT

Cavalerie Ere-Escorte voorbereiding Prinsjesdag

Foto:  De Hoefslag

VRIJ TOEGANKELIJK

Oefening Lange Voorhout en beëdiging te paard Op zondag vindt op het Lange Voorhout defilé en behendigheidswedstrijd plaats van het Cavalerie Ere-Escorte. Het Cavalerie Ere-Escorte begeleidt op Prinsjesdag het staatshoofd naar de Ridderzaal. De militaire ceremonie, waaraan het voltallige Cavalerie Ere-Escorte van 60 ruiters deelneemt, wordt muzikaal opgeluisterd door het Fanfarekorps Koninklijke Landmacht ‘Bereden Wapens’. Het defilé en de demonstratie op zondagmiddag kan door iedereen worden bijgewoond. Aansluitend de beëdiging van leden die dit jaar voor het eerst meedoen.

Het Cavalerie Ere-Escorte werd opgericht in 1966 ter gelegenheid van het huwelijk van prinses Beatrix en prins Claus en begeleidde de bruidstoet naar de Amsterdamse Westerkerk. Het reed in 1972 voor de eerste maal mee in de koninklijke stoet op Prinsjesdag. Ook bij het huwelijk van prins Willem Alexander en prinses Máxima in 2002 en bij de begrafenissen van prins Claus, prinses Juliana en prins Bernhard in 2002 en 2004 en bij de Inhuldiging van koning Willem- Alexander was het Cavalerie Ere-Escorte present. 

Het ceremonieel tenue van het Cavalerie Ere-Escorte is in feite het huzarenuniform zoals dat in 1867 is vastgesteld. Kenmerkend voor het uniform zijn de attila en de kolbak, die beide zijn afgeleid van Hongaarse uniformdelen. Het uniform dat door de officieren, onderofficieren en huzaren wordt gedragen is in 1867 door Z.M Koning Willem III ingevoerd. Het bestaat uit een attila met blauwe tressen. Hierbij wordt als hoofddeksel een zogenoemde kolbak met een rode kolbakzak en onder meer een kinketting gedragen. De officieren dragen een zilveren zogenaamde giberne (een patroontas met bandelier) over de linkerschouder en een hoge witte pluim op de kolbak. Onderofficieren en huzaren hebben in plaats van een pluim een korte, witte kwast van paardenhaar op de kolbak. Verder wordt er met stang-en-trenshoofdstel en met “getrokken” sabel (aan de schouder) gereden.

Vanaf 11.30 uur

VOORBEREIDING OP PRINSJESDAG

WAARSCHIJNLIJK

LANGE VOORHOUT

Korps Rijdende Artillerie Gele Rijders Prinsjesdagoefening Lange Voorhout

Foto:  korpsrijdendeartillerie.nl

VRIJ TOEGANKELIJK

Demonstratie Saluutbatterij van de Rijdende Artillerie (Gele Rijders) Om 12.30 uur worden een paar saluutschoten gelost  tijdens een demonstratie van de Rijdende Artillerie (Gele Rijders) op het Lange Voorhout. Stadhouder Willem V richtte in 1793 de Rijdende Artillerie op, zodat de artillerie beter in staat was op het slagveld de snelle cavalerie in het terrein te volgen. Bij de Rijdende Artillerie zit het bedienend personeel eveneens te paard. De Rijdende Artillerie streed onder andere in de Slag bij Waterloo. Koning Willem II gaf in 1842 de Rijdende Artillerie de hun kenmerkende uniformen met gele tressen, waardoor zij Gele Rijders werden genoemd. Een soortgelijk uniform had hij zelf gedragen in de veldslagen bij Quatre Bras en Waterloo. Op Prinsjesdag lossen de Gele Rijders op de Koekamp naast het Malieveld de zogenoemde minuutschoten van het moment dat de Koning het Paleis verlaat tot hij er weer in is teruggekeerd.

Vanaf 12.30 uur

VOORBEREIDING OP PRINSJESDAG

WAARSCHIJNLIJK

LANGE VOORHOUT

Historisch Tamboerkorps der Koninklijke Marechaussee lange Voorhout Prinsjesdagoefening

Foto: Tamboerkorps

VRIJ TOEGANKELIJK

Ontbijt Brasserie Palace in de Palace Promenade

Open Monumentendag is een jaarlijks evenement in het tweede weekend van september, waarbij duizenden monumenten in Nederland gratis toegankelijk zijn voor publiek. Open Monumentendag behoort tot één van de grootste culturele evenementen van het land. Het is dé kans om een plek te bezoeken waar je normaal niet zo snel komt.

Ga voor openingstijden en een laatste check naar de originele website door op de foto te klikken!

(ga er vanuit dat de standaard openingstijd 12.00-17.00 uur is)

De deelnemende monumenten zijn te herkennen aan de Open Monumentendag-vlag.

Toverlantaarnmuseum Scheveningen

Toverlantaarnmuseum

Scheveningseweg 241

(19e-eeuwse villa)

Vóór 1997 werd voor het onderwijs van studenten film- en theater/mediageschiedenis aan de universiteiten van Amsterdam (UvA) en Leiden gebruik gemaakt van videobeelden om  historische ontwikkelingen te laten zien. Toch blijkt in de praktijk dat de studenten zich nauwelijks kunnen voorstellen hoe met behulp van primitieve constructies in het verleden al multimediale voorstellingen werden gehouden. Nico Brederoo en Henk Boelmans Kranenburg besloten daarom een collectie op te zetten waarin de meeste van deze mogelijkheden op de oude manier gedemonstreerd kunnen worden. De eerste toverlantaarn werd daarvoor in juni 1997 aangeschaft. Maar voor bovenstaand doel is veel meer nodig en de initiatiefnemers ontplooiden zich dan ook als echte verzamelaars en hebben letterlijk stad en land afgestruind. Het gevolg is een omvangrijke collectie die voor vele doeleinden is in te zetten.

Vuurtoren Scheveningen Muzee

Vuurtoren (i.s.m. Muzee)

Scheveningen (1875)

Wegens renovatie dit jaar niet geopend!

De Vuurtoren van Scheveningen is ontworpen door Quirinus Harder en werd in 1875 opgeleverd. De rode twaalfzijdige gietijzeren toren heeft een lichthoogte van 49 meter boven zeeniveau en een lichtbereik van 29 zeemijlen (53,5 kilometer). De toren heeft de status van rijksmonument en bestaat uit 8 verdiepingen en een trap met 159 treden. De vuurtoren bevindt zich aan het einde van de boulevard dicht bij de Scheveningse haven en visafslag.

Begraafplaats Ter Navolging Scheveningen

Begraafplaats Ter Navolging

Hoek Scheveningseweg/Duinstraat

De historische begraafplaats Ter Navolging te Scheveningen dateert van 1780. Toen nam Mr Abraham Perrenot ,Domeinraad van de toenmalige Prinsen van Oranje het initiatief om in de Scheveningse duinen een begraafplaats aan te leggen. Hij deed dit om een voorbeeld te stellen om niet langer   -op onhygienische wijze- in kerken en steden te begraven.

Thans is de historische begraafplaats omringd door bebouwing, maar is het oude idee nog goed te herkennen. De begraafplaats ligt op de hoek van de Scheveningseweg, de Hoge Prins Willemstraat  en de Duinstraat.

Joodse Begraafplaats Scheveningseweg

Joodse Begraafplaats

17e eeuw Scheveningseweg 21a

De Joodse begraafplaats werd in 1694 gesticht, toen nog in het niemandsland tussen Den Haag en Scheveningen. Het tolhuis dat bij de begraafplaats ligt, getuigt daar nog steeds van. De begraafplaats begon zeer klein (ongeveer 84 m2) en was bedoeld voor Sefardische- en Asjkenazische Joden. In 1710 werd de begraafplaats in tweeën gedeeld. De Hoogduitse Joden kregen een eigen gedeelte om te gebruiken. De Portugese Joden bleven hun doden op het oudste gedeelte begraven. Zij kochten er later nog een stuk grond bij. Als gevolg van de sterke toename van het aantal Hoogduitse Joden in Den Haag werd de begraafplaats regelmatig uitgebreid in de 18e en 19e eeuw. Verreweg het grootste deel van de begraafplaats is dan ook Hoogduits. 

Het Portugese deel van de begraafplaats is tot op heden nog in gebruik. Het Hoogduitse deel was omstreeks 1900 zo goed als vol, daarom werd in 1906 in Wassenaar een nieuwe Hoogduitse begraafplaats geopend. Van het Hoogduitse deel van de begraafplaats aan de Scheveningseweg werd vanaf die tijd nog bij uitzondering gebruik gemaakt. Er worden rondleidingen georganiseerd in het kader van de Open Monumentendagen. De bijna 3000 Portugese en Hoogduitse grafstenen zijn het beste zichtbaar in en na september. Er is dan intensief gemaaid en in het strijklicht van de laagstaande zon zijn de inscripties op de liggende zerken prachtig zichtbaar.

Widerstandsnest 318 Scheveningen Atlantikwall Museum

Widerstandsnest 318

Badhuisweg (t.o. nr. 119-133)

De primaire museumlocatie van de stichting is een authentiek ingerichte commandobunker van het type 608 (Bataillons,- Abteilungs-oder Regiments-Gefechtsstand). Vanuit deze bunker en de nabijgelegen villa’s werd door de bezetter het militaire commando over Stützpunkgruppe Scheveningen gevoerd. De bunker is grotendeels origineel ingericht en geeft de bezoeker de unieke belevenis van een tastbaar verleden. Ook zijn er originele historische voorwerpen van Duitse, Britse, Canadese en Amerikaanse strijdkrachten tentoongesteld. 

In de naastgelegen manschappenbunker van het type 622 (Doppelgruppenunterstand) bevindt zich een ‘tijdcapsule’; één van de twee verblijfsruimtes is ingericht met uitsluitend ongerestaureerde voorwerpen. De bezoeker krijgt zo de indruk dat de bunker sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog onaangeroerd is gebleven. In werkelijkheid zijn de meeste bunkers in Nederland na de oorlog geplunderd en ontdaan van alle waardevolle onderdelen. De andere verblijfsruimte is een expositieruimte voor foto’s, kunst en historische voorwerpen.

OLV van Lourdes Scheveningen

O.L. Vrouw van Lourdes

Berkenbosch Blokstraat 9a

De Lourdeskapel te Scheveningen is onderdeel van het in het register van rijksmonumenten opgenomen stedenbouwkundig complex dat wel ‘het kerkdorp’ wordt genoemd. De kapel dateert uit 1913 en bevindt zich aan de Berkenbosch Blokstraat.

De Lourdeskapel met Lourdesgrot staat voor de in 2005 gesloten O.L. Vrouw van Lourdeskerk. Het kapelgedeelte achter het altaar herbergt een getrouwe kopie op een schaal van 1:13 van de grot bij Lourdes in Zuid-Frankrijk waar Maria, de moeder van Jezus, in 1858 aan Bernadette Soubirous zou zijn verschenen. De grot met het Mariabeeld zijn ontworpen door kunstenaar J.P. Leo Strackee (1851-1923). De bidkapel is een centrum van Mariaverering en een bezienswaardigheid. Ze wordt dagelijks door tientallen mensen bezocht. Het complex met kerk en omringende woonhuizen dateert verder uit de jaren twintig van de vorige eeuw, terwijl de toren van de kerk pas in 1965 gereed kwam. Het geheel is ontworpen door de bekende architect Alexander Kropholler(1881-1973).

H. Antonius Abt kerkmozaiek Scheveningen

H. Antonius Abtkerk

Scheveningseweg 235

Sinds 1 januari 2015 valt dit Scheveningse kerkgebouw onder de nieuw opgerichte Haagse parochie Maria Sterre der Zee.
Al in 1357 werd door graaf Willem V van Beieren in Scheveningen een kapel gesticht die gewijd werd aan de H. Antonius Abt, een Egyptische kluizenaar uit de derde eeuw. In 1419 kreeg die kapel min of meer de status van ‘parochiekerk’ en werd later in de 15e eeuw vervangen door een stenen gebouw, dat als Oude Kerk nog steeds aan het einde van de Keizerstraat staat. Het huidige kerkgebouw is tussen 1925 en 1927 gebouwd naar een ontwerp van de architecten Jos Cuypers en zijn zoon Pierre Cuypers jr. 

Mozaïek, naast onder meer kruiswegstaties- en apsismozaïeken een meer dan 200 vierkante meter groot gedenkmozaïek van circa twee miljoen stukjes Venetiaans glas. Glas-in-loodramen, met behulp van verschillende glassoorten, expressieve kleuren en veel symboliek zijn onder meer de twaalf christelijke deugden gesymboliseerd. Bronswerk, de drie altaren, de communiebanken en de preekstoel zijn ontworpen door Jan Eloy en Leo Brom. Alles is zeer rijk versierd met  beelden, reliëfs en extra ornamenten.

Speciale rijdagen Scheveningen

Open Monumentenweekend HOVM
Tijdens Open Monumentenweekend is het HOVM geopend en gratis toegankelijk op zowel zaterdag 14 september als zondag 15 september van 11:00 tot 17:00. Ook kunt u dit weekend genieten van een rit per historische tram: beide dagen vertrekken de historische trams de hele dag vanaf het HOVM en vanaf de Haagse binnenstad. Zowel zaterdag als zondag kunt u genieten van een rondrit met de historische tram door Den Haag en Scheveningen. De historische trams rijden tussen 11:00 en 17:00 een rondrit vanaf het HOVM, door de Haagse binnenstad naar de Grote Kerk, en vanaf daar via Madurodam naar Scheveningen Kurhaus. Op de terugweg voert de rondrit langs de Scheveningseweg en het Vredespaleis weer naar de Grote Kerk en het HOVM. U kunt uw rondrit beginnen bij het HOVM, het opstelspoor rondom de Grote Kerk in het centrum van Den Haag, of in Scheveningen (Kurhaus of Zwarte Pad), of zelfs bij elke tussengelegen halte op verzoek. Een rondrit kost €4. U kunt een kaartje kopen bij de conducteur in de tram. U kunt alleen met pin (zowel debit- als creditcard) betalen.

Poetry at Sea Scheveningen

14.00 – 21.00 uuur

POETRY AT SEA

LITERARY FESTIVAL ON THE BEACH

OPEN AIR SCHEVENINGEN

Noordzeegolven rollen af en aan, een meeuw snaait een patatje en verhalen hangen in de lucht. Poëzie, spoken word, allerhande verhalen, woordkunstenaars en muziek op het strand. Warm je aan het vuur van Poetry at Sea.

Manta Scheveningen
Natuurfeestdag Meijendel Scheveningen

NIET BEVESTIGD!!!

Strandritten te paard

Iedere zondag rijdt Stalhouderij het Fjordenpaard te paard  door de duinen en over het strand  op Scheveningen.  Voor de ervaren ruiter, maar ook voor de beginners of voor ruiters die lange tijd niet gereden hebben, paardrijden op het strand is voor iedereen mogelijk. Wil je graag een keer paardrijden met een vriend(in) maar heb jij ervaring en hij/zij niet? Geen probleem, bij hen kun je samen paardrijden onder begeleiding.

Direct door de duinen vanaf busparkeerplaats het “Zwarte Pad” maken zij mooie paardrijtochten. Direct door de duinen, rond het wildpark maar ook over het strand van Scheveningen. Achter de zeereep liggen valleien die vooral ’s winters vochtig zijn en waar de meest uiteenlopende planten groeien. In de natuurreservaten lopen wilde runderen en wilde paarden. Met de prachtige uitzichten over de duintoppen en de grote kans dat wij vossen, konijnen en hertjes zien.

Er gaat altijd een begeleider mee met de ritten. De ritten worden aangepast aan het niveau van de minst gevorderde ruiter waar je je mee opgeeft. Er zijn iedere zondag ritten voor ervaren en onervaren ruiters, dus voor ieder wat wils! Kun je galopperen? Dan ga je met de gevorderden mee. De minimum leeftijd voor het meerijden met een strandrit is 12 jaar en je mag maximaal 95 kg wegen. Paarden blijven (vlucht)dieren die weleens wat onverwachts kunnen doen. Je rijdt al onze ritten dan ook mee op eigen risico!

15 mei tot 1 oktober middag (duinen)- en avondritten
Vitabliss Beachboost Hero Scheveningen Aloha Surf

BEACHBOOST HERO

BeachBoost is een intervaltraining van 60 minuten op het prachtige strand en de boulevard van Scheveningen. De training is gericht op het verbeteren van mobiliteit, uithoudingsvermogen en kracht. De training kun je vergelijken met een Boot camp maar dan meer gecontroleerd. Gecontroleerd omdat er getraind wordt in kleine groepen waardoor er meer tijd is voor persoonlijke begeleiding. De training is uitdagend en blijft uitdagend door differentiatie in oefeningen.

Zondag       10.00-11.00 uur
Woensdag   19.30-20.30 uur

Aloha Surf Strand Noord

VitaBliss Scheveningen
Catamaran Zeilen KVZS Scheveningen
Kust Zeil Vereniging Scheveningen
Clubwedstrijd 13:00 uur
Clubhuis De Roef KZVS Scheveningen Noorderstrand:Zwarte Pad
Kitefoil Cup Holland 2019 Jumpteam Scheveningen

RESERVEDAG

Races vanaf 12.00 uur

Thank God its Yoga Beach festival Scheveningen
OpStap met Irene Wandelen over Pelgrimspaden

Mooie pelgrims-stad achter de duinen

 Wandeling Den Haag – Scheveningen 15 km

Wist jij dat Den Haag als enige stad in Nederland beschermt wordt door Sint Jacobus? Wist jij dat Den Haag twee Jacobuskerken heeft om deze heilige te eren? Op deze zomerse dag maak je kennis met een aantal pelgrimsplekken die in Den Haag te vinden zijn.

Vanaf het station van Den Haag lopen wij via die pelgrimsplekken naar het strand van Scheveningen. Een afwisselende wandeling: Via het binnenhof lopen wij naar de twee Jacobuskerken die deze stad rijk is. In de tuin van het paleis Noordeinde ligt een labyrinth, een kleine pelgrimstocht kun je daar maken. Langs de eeuwig brandende vredesvlam, lopen wij via de Lourdeskapel naar de haven en de havenhoofden, het einde van de Haagse wereld, Finisterre. Bij mooi weer mogen wij die betreden, je loopt dan als het ware door de zee. De wandeling eindigt, na een wandeling over het strand, bij het zwarte pad. Hier zijn de leukste strandtenten geplaatst, tijdens het afscheidsdrankje waan je je als het ware aan het einde van de bewoonde wereld.

Loop jij op zondag 15 september mee, een pelgrimswandeling naar de zee en het noorderstrand, het einde van de bewoonde wereld?

Bijzonderheden:
Het beginpunt is NS-station Den Haag CS
Het eindpunt is de tramhalte bij het Zwarte Pad (rechtstreekse verbinding naar Den Haag CS)
Ik ken de omgeving goed, ik leid je hier graag rond
Deelname is mogelijk voor een ieder die van ontspannen wandelen/pelgrimeren houdt.
Het maximum-aantal deelnemers is 15 personen. Zo blijft het kleinschalig en persoonlijk.
Kosten voor deelname bedragen € 6 per persoon per wandeldag.

Aanmelden: Info@opstapmetirene.nl

Na je aanmelding: Ongeveer een week voor de datum ontvang je een persoonlijk bericht met daarin de praktische informatie.

Meer info: //opstapmetirene.nl/oh-oh-den-haag-mooie-pelgrimsstad-achter-de-duinen/

Atlantikwall Museum Scheveningen

Widerstandsnest 318 Badhuisweg

Stichting Atlantikwall Museum Scheveningen.

Het is een authentiek ingerichte commandobunker van het type 608 (Bataillons,- Abteilungs-oder Regiments-Gefechtsstand). Vanuit deze bunker en de nabijgelegen villa’s werd door de bezetter het militaire commando over Stützpunkgruppe Scheveningen gevoerd. De bunker is grotendeels origineel ingericht en geeft de bezoeker de unieke belevenis van een tastbaar verleden. Ook zijn er originele historische voorwerpen van Duitse, Britse, Canadese en Amerikaanse strijdkrachten tentoongesteld. In de naastgelegen manschappenbunker van het type 622 (Doppelgruppenunterstand) bevindt zich een ‘tijdcapsule’; één van de twee verblijfsruimtes is ingericht met uitsluitend ongerestaureerde voorwerpen. De bezoeker krijgt zo de indruk dat de bunker sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog onaangeroerd is gebleven. In werkelijkheid zijn de meeste bunkers in Nederland na de oorlog geplunderd en ontdaan van alle waardevolle onderdelen. De andere verblijfsruimte is een expositieruimte voor foto’s, kunst en historische voorwerpen.

maart t/m oktober iedere zondag  

geopend van 11.00 – 16.00 uur

Tourist Tram The Hague Scheveningen hopon hopoff

STOPS Scheveningen

Halte 8: World Forum
Madurodam (15 min. lopen), Internationale Zone, World Forum, Indisch Monument

Halte 9: Keizerstraat
Scheveningen Dorp / Oud Scheveningen, Vissersvrouw van Scheveningen, Keizerstraat

Halte 10: Scheveningseslag / Beelden aan Zee
Beelden aan Zee, Muzee Scheveningen

Halte 11: Kurhaus
Scheveningen Strand, Kurhaus, De Pier, Sea Life, Circustheater, Palace Promenade, Holland Casino

Halte 12: Zwarte Pad
Scheveningen Strand, Zwarte Pad, duinen

Halte 13: Statenlaan
Scheveningen Haven

Halte 14: Gemeentemuseum / Museon / Omniversum
Omniversum, Gemeentemuseum, Museon, GEM/Fotomuseum, World Forum

STEAMpunk Heaven Walk Scheveningen 2018

STEAMpunk Heaven Walk Scheveningen

2019: De vierde Walk met focus op Steampunk! Gezellig weer op Scheveningen met het Steampunk restaurant, STeam als centraal punt. Natuurlijk is iedereen in Victoriaanse kleding ook van harte welkom! NIEUW: Helaas moeten wij deze keerde aantal beperken op 99 deelnemers. Anders moeten wij een vergunning aanvragen en dat willen wij niet. Wees er dus snel bij. Dan maken wij weer een mooie wandeling over de boulevard ( er is ook een oude draaimolen om foto’s te maken) , de pier en misschien ook het Kurhaus. OOK NIEUW: Wij hebben 2 mooie foto-achtergronden gekocht en jullie kunnen bij Steam binnen nu ook foto’s maken!
Encore by Simonis Scheveningen

Live-entertainment op de middag.

Klik op het logo voor het programma van vandaag.

Dr. Lelykade 5

Palace Promenade Scheveningen September 10.00 -20.00 uur

PALACE PROMENADE Brasserie Palace KOOPZONDAG De Zeesteeg IEDERE DAG geopend TiSento Scheveningen

De Zeesteeg Palace Promenade Scheveningen Fish & Chips أهلا و سهلا
Banner Brasserie Palace Promenade Scheveningen
GlowGolf Scheveningen Palace Promenade

GlowGolf en Spiegeldoolhof

18 Holes blacklight midgetgolf in een omgeving van zeerovers, vissen, een zeemeermin en een mega grote schat….. dàt is wat GlowGolf in Scheveningen biedt; een nieuwe manier om het oer-Hollandse spelletje midgetgolf te spelen. De handbeschilderde wanden, de vloerbedekking, de ballen, de sticks én de obstakels op de golfbanen geven licht waardoor het midgetgolf spelen een bijzondere ervaring wordt. Een avontuurlijke en sportieve instelling zijn vereist en…je moet niet bang zijn in het donker. Dit spel is geschikt voor iedereen tussen de 4 en 100 jaar.
Naast de 18 holes GlowGolf baan ligt het grootste spiegeldoolhof van Nederland! Verdwalen tussen honderden spiegels, niets is wat het lijkt…….waar is de uitgang?? Een zeer hilarische en spannende tocht waarbij u zichzelf regelmatig op wel 8 plaatsen tegelijkertijd in de spiegels ziet…..enorm verwarrend maar geweldig om mee te maken! Palace Promenade

GlowGolf Scheveningen Spiegeldoolhof Palace Promenade
September Hommerson Casino Palace Promenade Scheveningen
Hommerson's Casino's Scheveningen Palace Promenade en Palacestraat Treasure Island

FREE ENTRANCE   18+

Funland Scheveningen Palace Promenadefunland

Hommerson FUNLAND Scheveningen

Iedereen die wel eens in Scheveningen is geweest kent de leukste gamehal van Nederland. Sinds 1985 een begrip. Ooit begonnen met Pong en Pacman en nog altijd garant voor plezier voor kinderen van alle leeftijden. De nieuwste games en speelmachines zijn hier aanwezig. Funland is gevestigd in het winkelcentrum de Palace Promenade,  onderaan de roltrap. Een mooie locatie met het uitzicht op het Scheveningse strand. Alle leeftijden. Klik hier om naar de site van Funland te gaan.

Muzee Scheveningen

In het gerestaureerde schoolgebouw uit 1877 wordt de geschiedenis van het vissersdorp en de badplaats getoond, samen met het wonderbaarlijke dierenleven onder de zeespiegel. De vaste presentatie biedt een overzicht van de visserij en het dagelijks leven in vroeger tijden. In de Zeezaal waant men zich onder water. Hier krijgt de bezoeker een indruk van het onderwaterleven zoals dat te vinden is in de wereldzeeën. Hier staan vier tropische aquaria met koralen, anemonen, zee-egels, zeesterren en prachtig gekleurde vissen. Museumkaart: GRATIS Neptunusstraat 90-92

WISSELTENTOONSTELLING MUZEE SOS (Save Our Seas) Oceanen bedreigd
Oranjehotel cellengang scheveningse gevangenis Herinneringscentrum
Nationaal Monument Oranjehotel Scheveningen

Het Oranjehotel Scheveningen was de bijnaam voor de Scheveningse gevangenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tussen 1940 en 1945 hielden de Duitsers hier circa 25.000- 26.000  mensen gevangen voor verhoor en berechting. Een diverse groep uit alle hoeken van Nederland die de Duitse wetten had overtreden: Veelal verzetsstrijders, maar ook Joden en Jehova’s Getuigen en mensen die vanwege een economische delict werden vastgezet, zoals zwarthandelaren. Al in de oorlog werd het complex ‘Oranjehotel’ genoemd. Een ode aan de verzetsstrijders die er waren opgesloten.

Onder de gevangenen in het Oranjehotel Scheveningen zaten bekende personen, zoals de ‘Soldaat van Oranje’ Erik Hazelfhoff RoelfzemaRudolph Cleveringa, Titus BrandsmaGeorge Maduro, Pim Boellaard, Henri Pieck, Drs. P. en Corrie ten Boom. Maar ook talloze anderen. Hun lot eindigde in vrijlating, deportatie naar andere gevangenissen of kampen of terechtstelling op de nabijgelegen Waalsdorpervlakte.

Het Nationaal Monument Oranjehotel Scheveningen bestaat uit een Herinneringscentrum met een vaste presentatie. Hier vertellen we de verhalen over de mensen die hier opgesloten zaten, het gevangenisleven en gevangenissysteem. Maar ook vertellen we over de bezetting, het kiezen, het verzet, de ontwrichting binnen families en de naoorlogse omgang met het verleden. Verhalen die symbool staan voor moed, veerkracht en incasseringsvermogen. In het hart van het Herinneringscentrum bevindt zich de authentieke Doodencel 601. Deze cel werd direct na de oorlog als stille getuige bewaard. Tussen het cellencomplex en de vijf meter hoge gevangenismuur is een open buitengebied met een Herdenkingsruimte. Hier vindt straks jaarlijks de Herdenking plaats. In de lange buitenmuur van de gevangenis bevinden zich nog twee monumenten: het Poortje en de Gedenkplaat ‘Zij waren eensgezind’. Buiten de muren wordt aan de overzijde van de weg, langs de duinrand het ‘Duinmonument’ ingericht met namen van alle gefusilleerden. Dit monument legt de verbinding met de fusilladeplaats van de nabijgelegen Waalsdorpervlakte.

Oranjehotel Scheveningen Museum Openingstijden en prijzen
Museum Beelden aan Zee Scheveningen

De collectie Beelden aan Zee omvat meer dan 1000 beelden, ongeveer 1000 gipsmodellen en enkele honderden penningen. In de collectie Beelden aan Zee is onder anderen werk opgenomen van Armando, Atelier van Lieshout, Stephan Balkenhol, Zadok Ben-David, Berlinde De Bruyckere, Fernando Botero, Caspar Berger, César, Tom Claassen, Iris Le Rütte, Wessel Couzijn, Tony Cragg, Eugène Dodeigne, Jeroen Henneman, Per Kirkeby, Giacomo Manzú, Igor Mitoraj, Jan Meefout, Mimmo Paladino, Jaume Plensa, Thom Puckey, Kiki Smith, Marc Quinn, Johan Tahon, Shinkichi Tajiri, William Turnbull, Henk Visch en Ossip Zadkine.  Museumkaart: GRATIS maar voor sommige tentoonstellingen een toeslag (klik hier)   Harteveltstraat 1

September Beelden Aan Zee Scheveningen
Louwman Museum Wassenaar Den Haag Scheveningen.De collectie bestaat uit ruim tweehonderdvijftig antieke en klassieke automobielen. Kenners beschouwen de collectie als een van de mooiste ter wereld.

Louwman Museum Den Haag Wassenaar Scheveningen. De collectie bestaat uit ruim tweehonderdvijftig antieke en klassieke automobielen. Kenners beschouwen de collectie als een van de mooiste ter wereld. Museumkaart: GRATIS Leidsestraatweg 57

September Louwman Museum Wassenaar Scheveningen
Sealife Boulevard Scheveningen
Behind the Scenes Tour Sealife Scheveningen
SEA LIFE biedt een uniek kijkje achter de schermen. Samen met een SEA LIFE medewerker bezoekt u onze dierenopvang, laboratorium, keuken en pompinstallaties. Help mee met water testen en zie waar het eten klaargemaakt wordt. Ook neemt u een kijkje bovenaan onze tropische tunnel. Dus ga mee en ontdek nog meer over de onderwaterwereld !! Een tour duurt ongeveer 45 minuten. De tour vindt plaats in de vakanties en in het weekend. De tour is geschikt voor personen vanaf 10 jaar. Let op: dieren voeren is GEEN onderdeel van de tour achter de schermen. Vooraf reserveren gewenst 070-3542100 maar u kunt ook bij de kassa inschrijven (vol =vol). Ook voor schoolklassen zijn er mogelijkheden…. kijk voor tijden en speciale schoolprijzen bij scholeninformatie op deze website. Strandweg 13
Museon Scheveningen Onder het motto ‘ontdek de wereld’ benaderen we onderwerpen uit cultuur, natuur en wetenschap vanuit een geografisch perspectief. We laten de manier zien waarop de mens de aarde inricht in antwoord op natuurlijke en maatschappelijke omstandigheden. Daarbij richten we ons op mondiale thema’s die bepalend zijn voor de leefbaarheid van onze planeet en daardoor ook rechtstreeks van invloed op vrede en recht in de wereld. Zo maken we van het Museon een internationaal museum in een internationale stad.

Museumkaart: GRATIS Stadhouderslaan 37

Omniversum Scheveningen OMNIVERSUM RONDUIT SPECTACULAIR

Omniversum is een grootbeeldfilmtheater. De films worden door een geavanceerde techniek op een enorm koepelscherm geprojecteerd. De beleving wordt nog eens extra versterkt door een subliem geluidssysteem. Ronduit Spectaculair dus! President Kennedylaan 5

Madurodam Scheveningen The smallest city in the world

Ontdek waar een klein land groot in is! Van ravotten in de speeltuin tot spelen met water en van een 3D-scan maken tot je ogen uitkijken bij de állerkleinste kermis van Nederland. Een balletje trappen tot de geschiedenis van Nederland ontdekken. Van architectonische hoogtepunten tot prachtig bloemen en van kennismaken met oorlogsheld George Maduro tot het de Nederlandse roots van New York ontdekken. In Madurodam kun je met héél je familie veel zien, doen én beleven. Kom langs!   George Maduroplein 1

Madurodam Scheveningen Helden en hoogtepunten van Nederland Ontdek waar een klein land groot in is!
't Waaygat Kinderboerderij Scheveningen

Stadsboerderij ’t Waaygat bestaat sinds 1978. De boerderij staat op een bijzondere plek in Scheveningen. Want vroeger lag aan de Havenkade een kanaal. Nu liggen hier een stadsboerderij, een school en kindertuinen. Op ’t Waaygat is veel te doen. Voor de kleinsten staat op het terrein een speeltuin. En er is een speciale knuffelhoek om kleine dieren te knuffelen. De cavia’s mogen op dinsdag, donderdag en vrijdag in een mandje op schoot van 11.00 tot 12.00 uur. Op woensdag, zaterdag en zondag mogen de cavia’s op schoot van 14.30 tot 15.30 uur. Met een speciaal zacht borsteltje mogen de cavia’s worden geborsteld. De stadsboerderij is toegankelijk voor rolstoelgebruikers. Meehelpen? Kinderen mogen altijd helpen als de boerderij open is. Bijvoorbeeld met het borstelen van de dieren of met het voeren. Het voeren gebeurt meestal rond 15.30 uur. Havenkade 75

Stadsboerderij ‘t Waaygat Scheveningen open van dinsdag tot en met zondag van 9.00 tot 17.00 uur.

ZIPLINE OP DE PIER

Zipline op De Pier Scheveningen

Voor de echte durfal en speedfreaks wordt de Zipline op De Pier geopend! Deze zipline is gespannen van de Bungee Jump op De Pier, naar het bovendek aan het begin van De Pier. Met de dubbel gespannen lijn is het daarnaast mogelijk om bij Zipline De Pier te racen tegen een vriend! Tegen wie ga jij deze zomer de strijd aan? Startend vanaf 60 meter hoogte kan je met twee personen naast elkaar de rit van je leven maken. Daarnaast kan je in een professioneel harnas hoge snelheden tot wel 90 km per uur ervaren! Je kunt Bungy Jump Holland / Zipline telefonisch bereiken via: 070 – 22 111 38

Let op: Of we op een dag kunnen gaan is afhankelijk van het weer. Over het algemeen zijn vooral sterke wind en onweer spelbrekers.

SKYVIEW DE PIER

SkyView De Pier Scheveningen Dutch Wheels

Europa’s eerste reuzenrad boven de zee! Het ruim vijftig meter hoge reuzenrad telt 36 gesloten gondels met airco waaronder één VIP-gondel die is voorzien van een glazen bodem. Alle (dichte) gondels beschikken over luxe zitjes en bieden stuk voor stuk ruimte aan maximaal zes personen. Vanuit het reuzenrad hebben bezoekers een panoramisch uitzicht over zee, strand én de skyline van Den Haag. Een ritje in het reuzenrad duurt gemiddeld 10 minuten. Geniet van een geweldig uitzicht over land en zee in een comfortabele gesloten gondel met airco! Lunchen, dineren, vergaderen of een high tea op grote hoogte boven zee behoren ook tot de mogelijkheden. Welcome on Board! Dagelijks vanaf 11.00 uur. Het reuzenrad is telefonisch te bereiken op: 0880 – 22 33 33

De Pier Scheveningen

De Pier, al ruim 65 jaar het boegbeeld van de Haagse kustlijn. Een plek waar geleefd wordt en een plek waar beleefd wordt. Of je nu wilt shoppen, eten & drinken, lachen, of op zoek bent naar avontuur, de Pier biedt voor ieder wat wils.

BUNGY JUMP OP DE PIER

Bungy Jump Pier Scheveningen

Bungeejumpen vanaf de Pier toren, dat is alleen weggelegd voor de echte speedfreaks, adrenaline junks en daredevils! Vanaf deze jumpsite vanaf de Pier maak je een val van 60 meter, kom je oog in oog te staan met de golven van de Noordzee, overzie je het strand en de hele boulevard. Vind je het toch een beetje eng, neem dan een vriend of vriendin mee en maak een duosprong. Afhankelijk van de drukte en het getij is het soms ook mogelijk een waterdip bij Bungy Jump Holland te maken! Voor Bungy Jump Holland is een speciale kraan op de Pier gemonteerd. De kraan, de uitkijktoren en de hoogte van de Pier zelf maken een sprong mogelijk vanaf 60 meter. Dit betekent dat je kunt bungeejumpen met uitzicht op Scheveningen en Den Haag, recht boven de Noordzee! Ervaar: The best way to get high in Scheveningen! Wil je meer informatie over de Bungy? Dan kan je bellen met 070 – 22 111 38

Let op: Of we op een dag kunnen springen is afhankelijk van het weer. Over het algemeen zijn vooral sterke wind en onweer spelbrekers.

RIB Powwerboat varen Scheveningen waterscooter, Flyboarden, banaanvaren, bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest
RIB School Scheveningen. Onze boten liggen in de tweede haven van Scheveningen tegenover het Brouwcafé de Hofnar. Dit is tevens de locatie waar wij met elkaar afspreken
Go Fast Scheveningen RIB
Powerboat Scheveningen.nl
Watersport Scheveningen
Pathé Kurhausweg Scheveningen

Film beleef je pas echt bij Pathé Scheveningen

Niet alleen door een groots scherm en groots geluid, maar door de grootsheid van je ervaring. Elke film weer. Groots is voorpret en napret. En eindeloos napraten over die ene scène. Groots is helemaal opgaan in een andere wereld en vergeten dat er nog een volle bak popcorn op je schoot staat, terwijl je al anderhalf uur op het puntje van je stoel zit. Groots is onweerstaanbaar. Zeker in een tijd waarin vluchtig de norm is.

Pathé film beleef je pas echt bij Pathé Scheveningen Maak het groots

Stoelen 1.956 Grootste zaalZaal 8: 478 stoelen Klimaatcontrole Ja Zalen 8Geluidssysteem Dolby Digital 7.1 Rolstoelmogelijkheden Ja Invalidentoilet Ja

Holland Casino Scheveningen 40 jaar

Op 4 oktober bestaat Holland Casino Scheveningen 40 jaar en dat vieren we met u! Wie jarig is trakteert, dus we hebben 40 dagen lang allerlei verjaardagsaanbiedingen en acties voor u geselecteerd.

40 dagen elke dag feest
Er ligt speciaal voor u een jubileumboekje klaar met daarin 40 vouchers voor elke dag een andere actie! Tegen inlevering van de vouchers ontvangt u bijvoorbeeld een actiechip die u kunt inzetten op de roulette, u krijgt korting in het restaurant en nog veel meer. U kunt het jubileumboekje vanaf 26 augustus ophalen bij de receptie op vertoon van ondergaande voucher. Geniet van 40 dagen feest!

Maak kans op een reis naar Las Vegas
Maak op alle spellen bij tafelspelen 40 dagen lang kans op loten. Heeft u 20 loten, dan wisselt u deze om voor een Robijnen Ticket. Hiermee maakt u tijdens de winnaarsavond op woensdag 2 oktober kans op een 7-daagse reis naar Las Vegas!

Win een MINI One
Tijdens de 40 dagen feest maakt u ook kans op een MINI One! Speel mee op alle speelautomaten en zodra de Mystery Jackpot valt, ontvangt u een MINI pakket én een lot voor de winnaarsavond op dinsdag 1 oktober.

Terug in de tijd!
De Franse Roulette komt terug: een unieke kans om nog eens aan een Franse Roulette tafel mee te spelen!

Holland Casino Scheveningen
RONDLEIDING DOOR HET HISTORISCHE KURHAUSDe oorsprong van het Kurhaus ligt in het jaar 1818. Door het geloof in de geneeskrachtige werking van zeewater laten mensen zich op een kar door paarden in zee trekken om reumatiek, zenuwziekten of zwaarlijvigheid tegen te gaan. In het badhuis worden de gasten tegen betaling afgedroogd of in een van de vier baden met zeewater gelegd. In navolging van beroemde badplaatsen in België en Frankrijk ontstaat aan het eind van de 19e eeuw ook in Scheveningen de behoefte om de badplaats iets meer cachet te geven. Een sjieke plek waar je ook kunt dineren of vermaakt wordt. In 1885 opent op de plaats van het oude badhuis, het Kurhaus. Sindsdien heeft het Kurhaus een bijzondere plek in de harten van de Hagenaars. Het Kurhaus was en is dé plek om te feesten, naar een concert te gaan of een galadiner bij te wonen. In de loop der jaren is het pand in verschillende handen geweest, met verschillende zakelijke inzichten. Hierdoor zijn er functies weg gehaald (bibliotheek, conversatiezaal, kuurzalen) en weer bij gebouwd (conferentiezalen, badkamers, entreeluifel). De spectaculaire Kurzaal is intact gebleven, maar ook de andere veranderingen zijn met veel liefde voor het gebouw verwezenlijkt. De tijden zijn veranderd, de grandeur is gebleven. Tijdens de rondleiding zal er in meer detail worden ingegaan op het verleden van het Kurhaus.
Keuzemenu Brasserie Palace in de Palace Promenade Scheveningen
Libi Ryan Djojokarso Dansbiografie LIBI over Surinamers in Nederland

Libi

Ryan Djojokarso

Dansbiografie LIBI over Surinamers in Nederland

LIBI staat in het Surinaams voor leven, wonen en (ver)laten. Uitgangspunt voor de gelijknamige multidisciplinaire voorstelling van choreograaf Ryan Djojokarso metdans, performance en muziek is het leven van Surinamers in Nederland. Muzikaal worden de verhalen versterkt door live muziek van o.a. Jeangu Macrooy.

Verhalen van vijftien Surinamers centraal
In Suriname begroet men elkaar met ‘Faf a libi?’ (‘Hoe staat het leven?’). De verhalen van vijftien Surinamers die naar Nederland verhuisd zijn vormen de basis van het script van schrijver Raoul de Jong en Ryan Djojokarso. Hun herinneringen staan centraal in de voorstelling: van het opgroeien in Suriname tot het besluit te verhuizen, de reis, de aankomst, de heimwee, het aarden, het gemis…

Ryan Djojokarso
“Uitgangspunt voor mijn eerste grote zaal voorstelling is de reis die veel Surinamers naar Nederland maakten. Hun verhalen breng ik tot leven.”, aldus Ryan Djojokarso over LIBI.
Op vijftienjarige leeftijd verhuist Djojokarso van Suriname naar Nederland. Hij heeft slechts 3 dagen om afscheid te nemen. Zijn vader heeft hij sindsdien niet meer gezien. Als hij 20 is start hij met de dansopleiding aan Codarts Rotterdam. Na een succesvolle carrière als danser werkt hij als choreograaf bij o.a. Korzo, Scapino Ballet Rotterdam, Konzert Theater Bern, Dox en Conny Janssen Danst. Zijn choreografieën zijn persoonlijk en verhalend. Met een flinke dosis humor en nuchtere luchtigheid weet hij grote maatschappelijke thema’s, zoals seksuele geaardheid en huiselijk geweld, te vertalen naar speelse en ontroerende voorstellingen.

Wortelen in een nieuw land
Suriname is een land waarin vele culturen één volk vormen. De interviews met vijftien verschillende mensen vormen de basis voor LIBI. Hun herinneringen aan hun geboorteland en de motieven om naar Nederland te komen zijn heel verschillend. Maar de zoektocht naar (zelf)acceptatie en het verkeren in een tussengebied zal voor velen herkenbaar zijn. Of je nou Surinaams, Turks, Pools, Indisch, Marokkaans of Nederlands bent. Voor veel mensen blijft het een zoektocht naar je wortels.

Door de Nieuwe Makers regeling van Fonds Podiumkunsten krijgt Ryan Djojokarso met LIBI de kans om de stap naar de grote zaal te zetten. Hij wordt hierin begeleid en ondersteund door Korzo, Zuiderstrandtheater en Scapino Ballet Rotterdam, Gemeente Den Haag culturele projecten, Prins Bernard Cultuurfonds en VSB Fonds.

14.30 uur

Zuiderstrandtheater Combineer een bezoek aan het theater met een leuk dagje Scheveningen!

Combineer een voorstelling in het Zuiderstrandtheater met een heerlijk dagje strand. Scheveningen heeft echt veel te bieden!

Bonaire Bright Night Reunie Spice Club Scheveningen
Anastasia The Broadway Musical in het Afas Circustheater Scheveningen

PREMIÈRE

ANASTASIA

Anastasia the Broadway Musical

RODE LOPER VANAF 17.00 UUR ??

De romantische en spectaculaire Broadway hitmusical, geïnspireerd op de beroemde animatiefilm uit 1997, vertelt het mysterieuze levensverhaal van de laatste Russische Tsarendochter Anya. Anya, een wees, gaat als moedige, jonge vrouw op zoek naar haar familiegeschiedenis. Op de hielen gezeten door de meedogenloze Sovjet officier Gleb vlucht Anya naar Parijs en wordt ze verliefd op Dimitri. Terwijl iedereen om haar heen een dubbele agenda blijkt te hebben telt nog maar één ding: is Anya echt de illustere Anastasia Romanov of niet?

Afas Circustheater Scheveningen
Club Whoosah Beachclub Scheveningen

Club WHOOSAH

WHOOSAH is dol op feestjes. Élke zondag is WHOOSAH dé plek om lekker te dansen, met internationale DJ’s die je alleen op grote festivals ziet. Maar ook regelmatig op zaterdagen, of gewoon als de zon schijnt, pakken wij groots uit. Klik op de foto voor de agenda!

Whoosah Beachclub Scheveningen
Steam Scheveningen Boulevard Live Music Zondag
ALS ER SPRAKE IS VAN EEN ACTIVITEIT, (SPORT)EVENEMENT, OPTREDEN, MUZIEK OF ANDERE ACTIVITEIT IS VERMELDING OP SCHEV.NL GRATIS MAIL NAAR INFO@SCHEV.NL ALS ER SPRAKE IS VAN RECLAME, IS ADVERTEREN EEN MOGELIJKHEID.(MITS SCHEVENINGEN). DE KOSTEN HIERVOOR ZIJN 5 EURO PER BLOK IN EEN DAG. MAIL NAAR INFO@SCHEV.NL

WAT IS ER DEZE ZONDAG NOG MEER TE DOEN OP SCHEVENINGEN?

zomer zondag
VVV InformatiepuntVVV-informatiepunt in AKO Scheveningen is centraal geleden in de Palace Promenade. Tijdens vakanties en feestdagen zijn VVV-medewerkers aanwezig om je persoonlijk te adviseren over je bezoek aan Scheveningen.
MUSEA
SprookjesBeelden aan ZeeOp de boulevard van Scheveningen is in 2004, op initiatief van Theo en Lida Scholten, de stichters van museum Beelden aan Zee, een groot buitenterras aangelegd met drieëntwintig sprookjesbeelden van de beeldhouwer Tom Otterness (1952). Deze sprookjesbeelden worden graag gezien, beklommen en gefotografeerd en mogen zich rekenen tot de hoogtepunten van Scheveningen. Tussen bekende sprookjes als Hans en Grietje, Pinocchio, Gulliver en het tinnen soldaatje verwijst de metershoge Haringeter liefdevol naar het mooie Scheveningen.

Op het eerste gezicht zien de beelden er vrolijk uit, maar bij nadere beschouwing blijken de sprookjes griezelig en soms grimmig. Het beeldenterras is openbaar en gratis toegankelijk. Het heeft een nieuwe dimensie toegevoegd aan de boulevard van Scheveningen, en is het ‘voorportaal’ van museum Beelden aan Zee.
VERDIEPEND
Ter NavolgingDe historische begraafplaats Ter Navolging te Scheveningen dateert van 1780. Toen nam Mr Abraham Perrenot ,Domeinraad van de toenmalige Prinsen van Oranje het initiatief om in de Scheveningse duinen een begraafplaats aan te leggen. Hij deed dit om een voorbeeld te stellen om niet langer -op onhygienische wijze- in kerken en steden te begraven. Vele prominenten, o.a. Aagje Deken en Betje Wolff liggen hier begraven.
LourdeskapelOp 05 oktober 1913 opende deze kapel de deuren. Binnen treft de bezoeker op een schaal van 1:13 de Massabiellegrot in het Franse Lourdes aan waar Maria in 1858 aan Bernadette Soubirous verscheen. In de muur, direct onder het Mariabeeld, zit zelfs een origineel stuk rots uit de Franse grot. Gelegenheid tot meditatie en gebed, dagelijks van 9-18 uur
VissersNamen Monument"Dit monument is opgericht ter nagedachtenis aan alle Scheveningse vissers die tijdens de uitoefening van hun beroep op zee het leven lieten. Het vermeldt voor zover kon worden achterhaald de namen van hen die in de afgelopen twee eeuwen uitvoeren ter visserij maar niet terugkeerden.
"
KerkenEen overzicht van de kerken op Scheveningen
KUNST
Kunst op Scheveningen"Kunst op Scheveningen"of kortweg "KopS" is een vereniging van en voor op Scheveningen woonachtige en/of artistieke werkzaamheden uitvoerende beeldend kunstenaars. Het doel is om onderling contact tussen de kunstenaars te bevorderen en vakkennis te delen. We organiseren Kunstroutes en exposities in bijvoorbeeld de Oude Kerk in de Keizerstraat en in zorginstellingen. Eigen galerie in de Keizerstraat 71c die geopend is op vrijdag, zaterdag en zondag.van 13.00 - 17.00 uur.
NATUUR
WestbroekparkHet Westbroekpark is één van de mooiste parken van Den Haag. Het park heeft grote speelweiden, vijvers en watergangen. Door de losstaande boomgroepen en de schilderachtige doorkijkjes doet het denken aan een Engels park. Het Westbroekpark staat vooral bekend om de prachtige rozentuin: het in 1960 aangelegde Internationaal Rosarium. Hier bloeien tussen juni en eind oktober 20.000 rozenstruiken op ongeveer 300 bedden. Het zijn de nieuwste soorten die door de kwekers uit de gehele wereld gewonnen en vrijwillig ingestuurd worden. In het Westbroekpark is een Wokrestaurant gevestigd en theesalon de Waterkant. Ook is het park de plek waar jaarlijks festival De Parade, Food Truck Festival TREK en Festival DORST neerstrijken. Als tegenwicht voor het massavermaak aan de boulevard is er Waterkant. Met een handbediende pont om het water over te steken, gaat u naar het mooiste grasterras van Den Haag, waar u een roeibootje kunt huren en iets kunt eten en drinken.
Door de beschutte ligging op het zuiden is de temperatuur hier vaak een paar graden hoger dan elders in de stad.
U kunt met pontje komen via Haringkade of via het Westbroekpark, Waterkant ligt midden in het Rosarium van het park
Roeiboot hurenEr passen ongeveer 5 volwassenen in een roeiboot, maar zelfs bij 10 personen zinkt ie niet, maar dan zit u wel wat krap.
Reserveren van maandag t/m vrijdag, 070 - 3502863
In het weekend en op feestdagen nemen we geen reserveringen voor roeiboten meer aan. Om een bootje te huren in het weekend kunt u gewoon langskomen. Bij grote drukte werken we met een nummertjessysteem en / of wachtlijst.
U kunt hiervoor bij het loketje terecht. We vragen iedereen om legitimatie bij het huren van een boot.
Park SorghvlietPark Sorghvliet is een 25 hectare groot, verborgen juweeltje op de grens van den Haag en Scheveningen. Het park is aangelegd door raadspensionaris Jacob Cats op de landerijen van een boerderij die hij in 1634 kocht. Hij noemde het park Sorgh-Vliet: het was een plek waar hij zijn zorgen kon laten vlieden. Zijn huis, Catshuis, is de ambtswoning van de Premier en is gelegen aan de oevers van de Duinbeek. Park Sorghvliet is heel rustig omdat het niet zomaar bezocht kan worden. Park Sorghvliet is alleen toegankelijk met een jaarkaart. Deze is verkrijgbaar bij de VVV winkels in Den Haag en kost € 7,50-. Park Sorghvliet staat bekend om zijn stinzenflora, prachtige bomen en struiken. Je vindt er amfibieën, eekhoorns, vossen en heel veel vogels. Rond 1 mei staat de ondergrond blauw van de boshyacinten. Overal in het park staan banken om rustig te zitten en te genieten van de stilte. Honden zijn verboden, fietsen mogen er niet in, trimmen is verboden, radio is verboden: dit bos is om van te genieten in rust.(1e Paasdag, 1e Pinksterdag, 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag gesloten)
Stadsboerderij ’t WaaygatStadsboerderij ’t Waaygat bestaat sinds 1978. De boerderij staat op een bijzondere plek in Scheveningen. Want vroeger lag aan de Havenkade een kanaal. Nu liggen hier een stadsboerderij, een school en kindertuinen.
Havenkade 75. Op ’t Waaygat is veel te doen. Voor de kleinsten staat op het terrein een speeltuin. En er is een speciale knuffelhoek om kleine dieren te knuffelen. De cavia's mogen op dinsdag, donderdag en vrijdag in een mandje op schoot van 11.00 tot 12.00 uur.

Op woensdag, zaterdag en zondag mogen de cavia's op schoot van 14.30 tot 15.30 uur. Met een speciaal zacht borsteltje mogen de cavia’s worden geborsteld. De stadsboerderij is toegankelijk voor rolstoelgebruikers.
VisafslagScheveningen en vis zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tot voor de tweede wereldoorlog was de visvangst de belangrijkste bron van inkomsten. In 1904 werden de havens geopend en in 1949 de visafslag.

Na 50 jaar als gemeentelijk bedrijf werd de visafslag in Scheveningen in 1999 verzelfstandigd. Op 1 januari 2000 fuseerde het bedrijf met Stellendam en Colijnsplaat tot United Fish Auctions. In 2008 werd 6.000 ton vis verhandeld ter waarde van ca. 21,5 miljoen euro.

De gemeentelijke haven is 24 uur per dag, onafhankelijk van het getij, toegankelijk en biedt plaats aan minimaal 50 kotters. In dienst van de Visfactorij Scheveningen lossen, sorteren en wegen al jaren dezelfde mensen de vangsten.

De vismarkt is alle werkdagen geopend en heeft ook als een van de weinige veilingen in Nederland, dagelijkse aanvoer. Hierdoor én door de gunstige ligging ten opzichte van het achterland is Scheveningen voor veel grote en kleine handelaren zeer interessant. Dit biedt aanvoerders het grote voordeel om het maximum aan besomming te behalen, omdat ook de kleinere partijen (de zogenaamde bijvangst) het maximum aan waarde opbrengen. Sinds jaar en dag weet Scheveningen daardoor ook vele buitenlandse aanvoerders aan zich te binden.
Naaktstrand FKKScheveningen heeft ruimte voor naaktrecreatie:

Zwarte Pad (paal 96,5 - 98), Noorderstrand Scheveningen, tussen strandslagen Zwarte Pad en Meijendelseslag
Westduinpark (tussen paal 104 en 105)
Zuiderstrand Scheveningen, opgang strandslag Laan van Poot.
Op sommige stranden zijn strandpaviljoens en sanitaire voorzieningen aanwezig. U mag niet bij alle paviljoens naakt op het terras zitten.
SPORT
Jeu de BoulesU bent te allen tijde welkom bij de Scheveningse Jeu de Boulesvereniging B-3, aan de Haringkade. Grenzend aan de Sporthal "de Blinkerd" liggen onze acht buitenbanen. In de sporthal, op de tweede etage (bereikbaar met lift) beschikken wij over zeven binnenbanen.
LindobeachLindobeach is dé indoor beach locatie voor top- en breedtesport beachvolleybal trainingen, maandelijkse toernooien, diverse arrangementen, bedrijfsfeesten, beachvolleybalreizen, beach korfbal, activiteiten voor de jeugd, zonder andere een jeugdkamp en veel meer...
ManegeWij zijn ontzettend trots op onze 4 sterren FNRS manege, vooral op onze Kanjers van manegepaarden, onze 9 trouwe medewerkers en niet te vergeten de vele vrijwilligers, die zich samen met ons al vele jaren inzetten om de klanten “MET MEER GEVOEL” te leren paardrijden.
De filosofie van Manege Wittebrug is dat zowel de klanten, de paarden en de medewerkers het naar hun zin moeten hebben. Iedereen komt hier voor zijn of haar plezier en wij proberen daar zoveel mogelijk rekening mee te houden. Dat betekent niet dat alles hier zomaar kan, juist niet, maar wel dat we luisteren naar de klanten en vooral naar de paarden.
paardrijden zomerStalhouderij Het Fjordenpaard, iedere Zondag rijden wij te paard door de duinen en over het strand in Scheveningen. Voor de ervaren ruiter,maar ook voor de beginners of voor ruiters die lange tijd niet gereden hebben. Vanaf busparkeerplaats het “Zwarte Pad” maken wij mooie paardrijtochten. Direct door de duinen, rond het wildpark maar ook over het strand van Scheveningen. In de natuurreservaten lopen wilde runderen en wilde paarden. Met de prachtige uitzichten over de duintoppen en de grote kans dat wij vossen, konijnen en hertjes zien. Er gaat altijd een begeleider mee met de ritten. De ritten worden aangepast aan het niveau van de minst gevorderde ruiter waar je je mee opgeeft.
Kun je galopperen? Dan ga je met de gevorderden mee. De minimum leeftijd voor het meerijden met een strandrit is 12 jaar! Wij mogen vanaf 15 mei tot 1 oktober alleen nog na 19.00 uur over het strand rijden. Dus dan rijden wij iedere zondag van 18.00-20.00 / 20.00-22.00 uur en 20.00-21.00 uur de duin en strandritten.
In de middag rijden wij de prachtige duinritten van 13.30-17.00 en 15.00-17.00 uur en 16.00-17.00.
SkateparkNaast een pool vindt je in dit skatepark een soort van ditch en een ledge/manual pad. Verder heb je bij het trapveldje een coole wallride/bank...
Sportvissen NoordzeeOnze naam is Rederij Trip.
Wij zijn een familiebedrijf dat al sinds 1962 vanuit Scheveningen sportvissen ( makreelvissen - ankervissen - wrakvissen ) en rondvaarten op de Noordzee verzorgt voor zowel opstappers als voor charters.
Tevens verzorgen wij asverstrooiingen en asbijzettingen op de Noordzee voor particulieren, crematoria en uitvaartverzorgers.
Sportvissen NoordzeeRederij Vrolijk

Rederij Vrolijk biedt u een zee aan mogelijkheden op zee! Zo bieden wij onze diensten aan voor het sportvissen op zee, rondvaarten, charters, tenderservice en asverstrooiing.

Sportvissen op zee

Zin in een sportief avontuur? Elke dag vertrekken onze schepen vanuit de haven van Scheveningen om te gaan sportvissen op zee! Alle visbenodigdheden kunt u bij ons huren of kopen, zoals hengels, lood, onderlijnen en aas. Gedurende het jaar wordt er, afhankelijk van het seizoen, gevist op makreel, schar, wijting en kabeljauw.
ZwembadIn zwembad de Blinkerd kunt u vrij zwemmen en meedoen aan zwemactiviteiten.
FUN & ENTERTAINMENT
BoulevardtreinGeen badplaats is compleet zonder toeristentrein. Sinds de zomer van 2004 rijdt de boulevardtrein in Scheveningen van april tot oktober rondritten in de weekeinden. In de vakanties kunt u ons dagelijks vinden op de boulevard van Scheveningen. Deze rondrit vertrekt voor de Pier en toont u de vele bezienswaardigheden van Scheveningen in ongeveer 30 minuten. Zo rijden wij langs het beroemde Seinpostduin – onder andere bekend van het schilderij ‘Panorama Mesdag’, langs de havens en door het oude dorp van Scheveningen.
EscaperoomKUNNEN JULLIE ONTSNAPPEN IN 60 MINUTEN?
In de unieke locatie de (voormalige) Lourdeskerk in Scheveningen zit de Escape Room Scheveningen. Wij bieden groepen de mogelijkheid een ontsnappingspoging uit deze ruimte te organiseren en uit te voeren. De Escape Room wordt beheerd door de Chinese Maffia. Verwacht uitdagende puzzels en zenuwslopende momenten. Kunnen jullie ontsnappen in 60 minuten?
Lasergamen OutdoorCombat Zone Live is meer dan een lasergame. Op wisselende, maar altijd mooie locaties, heerlijk buiten in de natuur met alle weersomstandigheden spannende games spelen in teamverband. Geen masker, geen harnas maar lekker vrij bewegen, rennen, verstoppen en sluipen. Je kunt je tegenstander op 200 meter raken in het daglicht. Hierdoor is CombatZone realistisch, een actieve videogame en bloedstollend.Lasergamen met Combat Zone Live is veilig, ook voor kinderen, omdat gewerkt wordt met schadeloos infrarood licht. De voordelen ten opzichte van paintball zijn: geen beslagen masker dragen, geen pijnlijke blauwe plekken en geen vervuiling. Daarom kunnen we in ieder openbaar terrein spelen. 2 Locaties op Scheveningen!
Pathe BioscoopBioscoop Pathé, dagelijks vanaf 11.00 uur (8 zalen)
Snooker & PoolZeekantje is prachtig gelegen aan de kust van Scheveningen. Vanuit onze zaak en vanaf het terras heeft u een prachtig zeezicht. U kunt bij ons gezellig aan de bar een drankje drinken of een potje poolen of snookeren. Mocht u met een groepje kennis willen maken met één van deze biljartsporten, dan kunnen wij dit voor u verzorgen in de vorm van een clinic. Ook kunt u bij ons terecht voor feestjes of vergaderingen. Wij leveren maatwerk en passen al uw wensen in ons voorstel, uiteraard tegen een redelijke prijs. Daarnaast organiseren we regelmatig wijnproeverijen en kunt u bij ons genieten van live muziek. Heeft u speciale wensen of vragen, neem dan gerust contact met ons op.
Verhuur van ..Verhuur van fiets, segway, Solex, step en zoeffie.
Rondvaart NoordzeeRondvaarten Rederij Vrolijk

Bent u geen visliefhebber? Dan kunt u altijd nog bij ons terecht voor diverse rondvaarten. In de zomermaanden bieden wij hier een aantal mogelijkheden toe. Zo kunt u vanaf Scheveningen richting Wassenaar en Noordwijk varen, maar ook kunnen wij richting Hoek van Holland varen.